Listopad 2015

odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii rozwiążą problem braku mocy?

Odnawialne źródła energii jak energetyczna alternatywa Spośród wszystkich europejskich dyrektyw i konwencji odnośnie zanieczyszczenia środowiska, jednym z najbardziej problematycznych dla naszego kraju jest standard BAT. Jego celem nadrzędnym jest limitowanie emisji zanieczyszczeń przez szeroko pojęty…